Hoogsensitieve kinderen


Hooggevoelige of hoogsensitieve kinderen (hsk) nemen meer waar, hebben oog voor detail en nemen alles wat er gebeurt diep in zich op. De kleinste veranderingen zien zij meteen, nieuwe kleren die je hebt, iets verschoven in de klas of in huis. De indrukken die zij opdoen zijn intens, ze kunnen erg diep nadenken over oorzaak en gevolg.

Door alle indrukken raken deze kinderen nog wel eens ‘te vol’ van alles en zijn dan overprikkeld. Hsk-ers kunnen deze overvloed aan prikkels niet kwijt, sommige kinderen trekken zich dan terug, andere kinderen vertonen juist druk gedrag, hebben woede aanvallen en/of concentratie problemen.


Kenmerken hoogsensitieve kinderen


 • Ze huilen vaak als baby
 • Ze doen wijze uitspraken voor hun leeftijd
 • Ze benaderen alles vanuit hun emotie
 • Ze leven vanuit hun eigen wijsheid
 • Ze zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen
 • Ze kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Ze hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid
 • Ze zijn druk (adhd) of juist teruggetrokken
 • Ze hebben moeite met de motoriek
 • Ze zijn dromerig en kijken vaak toe
 • Ze reageren sterk intuïtief • Ze hebben soms paranormale ervaringen
 • Ze hebben vaker dyslexie of discalculie
 • Ze hebben vaak voedsel intolerantie en / of allergie
 • Ze hebben een sterke binding met de natuur
 • Ze kunnen zeer driftig worden als ze zich niet begrepen voelen
 • Ze zijn soms heel bang, ook voor dingen die wij niet zien of begrijpen
 • Ze hebben regelmatig slaapproblemen
 • Ze hebben vaak stemmingswisselingen en beleven de emoties heel intens
 • Ze raken van streek van boosheid en autoriteit

Hoogsensitieve kinderen is de term waaronder veel begrippen vallen zoals hooggevoelige kinderen, nieuwetijds kinderen, indigo kinderen, kristalkinderen, regenboogkinderen etc.

Veel hoogsensitieve kinderen zijn ook paranormaal begaafd. Het is belangrijk dat deze kinderen goed leren aarden. Ze landen als het ware op aarde en zijn daardoor beter in staat om zich te concentreren en zich af te sluiten voor ongewenste energieën en emoties. Ze staan dan steviger in hun schoenen en hebben meer zelfvertrouwen.

Er zijn heel veel overeenkomsten tussen HSP en ADHD, maar er is een heel belangrijk verschil wat het onderscheid maakt. Een hooggevoelig kind kan zich in een prikkelarme omgeving goed concentreren en is rustig. Een ADHD kind blijft ook in deze omgeving onrustig en ongeconcentreerd. Ook is wetenschappelijk bewezen dat de doorbloeding van de hersenhelften verschillend is. Bij een ADHD kind is de linkerhersenhelft meer doorbloed dan bij een hooggevoelig kind, daar is het namelijk de rechterhersenhelft die beter doorbloed is.


Hoe gevoelig is jouw kind?

Heb jij het vermoeden dat jouw gevoelige kind misschien wel hooggevoelig / hoogsensitief is, en dat jij mogelijk zelf ook hooggevoelig bent, dan kan de onderstaande HSP test wellicht meer duidelijkheid geven. De HSP test is ontwikkeld door psychologe Elaine Aron, grondlegster van het begrip HSP (Highly Sensitive Person) en geldt wereldwijd als betrouwbaar om “hooggevoeligheid” te meten.

TEST hoogsensitief kind (HSK)


Mijn gevoelige kind:

1. Schrikt snel

2. Heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes prikken op de huid

3. Houdt over het algemeen niet van grote verrassingen

4. Leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan een strenge straf

5. Lijkt gedachten te kunnen lezen

6. Gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd

7. Ruikt elk vreemd geurtje

8. Heeft een scherpzinnig gevoel voor humor

9. Lijkt zeer intuïtief

10. Is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag

11. Heeft moeite met grote veranderingen

12. Wil zich verkleden als zijn/haar kleren nat of zanderig zijn geworden

13. Stelt veel (waarom) vragen

14. Is een perfectionist

15. Heeft oog voor het verdriet van anderen

16. Houdt meer van rustige spelletjes

17. Stelt diepzinnige, beschouwende vragen

18. Is zeer gevoelig voor pijn

19. Kan slecht tegen een luidruchtige omgeving

20. Heeft oog voor detail (iets op andere plek, verandering aan iemands uiterlijk e.d.)

21. Kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te klimmen

22. Presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn

23. Beleeft de dingen intensief


Evaluatie van de HSP test: 

 Tel nu het aantal keren dat je de vragen met ‘Ja’ hebt beantwoord bij elkaar op.


0-12 punten

Je hebt waarschijnlijk geen HSK (Hoog Sensitief Kind), hoewel dat niet met 100% zekerheid te zeggen is. Als er bijvoorbeeld twee items heel erg waar zijn voor jou kan het zijn dat je kind alsnog hoogsensitief is.


13-23 punten

Je kind is zeer waarschijnlijk hoogsensitief (HSK). Hij/zij is gevoeliger voor nuance verschillen (merkt meer op) dan de meeste andere kinderen.


Heb je wat meer nodig om je 

kind in balans te brengen? Volg dan de cursus


HOOGGEVOELIG KIND, Start bij de basis!

Try to persuade your visitor to download your E-book! Maybe you can make a list of the benefits or just write something about the awesome content that's inside!

Kenmerken High sensation seeker kind (HSS)


1. Mijn kind kan omslaan als een blad: het ene moment enthousiast, het andere moment volledig overstuur.

2. Als mijn kind overprikkeld is, wordt mijn kind juist heel druk en moeilijk bij te sturen.

3. Mijn kind wil geen rust nemen, ook al zie ik duidelijk dat mijn kind ontzettend moe is.

4. Als mijn kind ’s avonds in bed ligt, bruist het van de verhalen en ideeën, waardoor mijn kind vaak niet goed kan inslapen.

5. Bij veranderingen, zoals met vakantie gaan, wordt mijn kind prikkelbaar en vrijwel onhandelbaar.

6. Mijn kind ontspant van activiteiten die zowel leuk als ontspannend zijn zoals kapla, lego, knutselen, een eind fietsen.

7. Mijn kind kan zich erg goed concentreren, zolang het bezig is met iets wat hij/zij leuk vindt.

8. Als mijn kind op een boze toon wordt aangesproken, schrikt mijn kind zich een hoedje.

9. Mijn kind heeft een enorm wilskrachtige kant en een hele zachte, lieve en tedere kant.

10. Het lijkt wel alsof de zachte, lieve en tedere kant van mijn kind aan de kant wordt geschoven door die enorme wilskrachtige kant.

11. Op school is mijn kind super braaf en meegaand, thuis zoekt mijn kind steeds conflicten op.

12. Als ik mijn kind op een lieve toon aanspreek op gedrag, dan trekt het zich niks van mij aan, maar als ik boos word, raakt mijn kind overstuur.

13. Ontspanning staat meestal onderaan het ‘menu van de dag’ en gebeurt vaak pas na een fikse huilbui.

14. Na een conflict zoekt mijn kind vaak de verbinding met mij op, omdat mijn kind zichtbaar lijdt onder de strijd die mijn kind zelf oproept.

Een HSS is een kind dat zowel hooggevoelig als strong-willed is


Tips om het hoogsensitieve kind te begeleiden:


Dwing niet, respecteer het kind en laat het zijn eigen weg en tempo volgen

Laat ze meedenken in oplossingen, betrek ze bij situaties

Geef ze altijd een keuze (gaan we naar het bos of naar de speeltuin)

Leg altijd uit waarom ze dingen moeten doen of laten, de reden is heel belangrijk

Wees altijd eerlijk, ze voelen het als je niet eerlijk bent en juist dit brengt hun meer in de verwarring dan de waarheid

Als er problemen ontstaan, zoek dan hulp en probeer het eerst zonder medicijnen

Deze kinderen zijn geen volgers, forceer ze daarom nooit in een bepaalde richting

Neem angsten serieus, doe het niet af als aanstellerij en laat je kind praten

Vermijd boze terechtwijzingen en creëer zoveel mogelijk rust

Zorg dat ze voldoende lichaamsbeweging hebben

Zorg voor zoveel mogelijk ritme en regelmaat

Zorg voor aarding door massage, voetenbad met aroma of het dragen van een magneetsieraad