Aangesloten via de BATC

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. Deze beroepsvereniging staan voor vijf natuurgerichte principes. De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van de vijf principes zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.5 natuurgerichte principes

Energie: Tijdens mijn consult richt ik mij via de biosensor (bio energetisch meetapparaat) op energetisch niveau van de cliënt. Door te meten via een vast protocol werk ik met de trilling van het (onderbewuste ) lichaam (energetisch veld).

Prikkeloverdracht: Als therapeut met een holistische visie benader ik de mens in al zijn facetten. ik behandel op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau door blokkades op te sporen en op te heffen, zodat een cliënt zich snel lekker in zijn lichaam voelt.

Drainage: Het verminderen van belastingen in zowel geestelijk als stoffelijke vorm, zowel massage als sensitherapie leiden tot een betere verbranding en aan- en afvoer van voeding en afvalstoffen

Voeding: Door middel van het testen aan de hand van het voedingsprotocol kan de cliënt het tekort met orthomoleculaire middelen of voedingssupplementen aanvullen. Of het lichaam op diverse wijze ontgiften.

Pysche: De mens is zowel stof als geest. We zijn botten en spieren, gedachten en gevoelens. We ervaren allemaal wel eens heel direct dat ons lichaam ons gevoelsleven weerspiegelt. Als therapeut breng ik mensen inzicht in de oorzaak van hun ziekte/klacht. Door het inzicht kan men daadwerkelijk veranderen en werkt het zelfgenezend vermogen van het lichaam.