Hoogsensitief, je hebt het niet, je bent het!

Mijn naam is Jolanda de Jong

een hooggevoelige ondernemer die je graag helpt om in je kracht te staan!

Jij ben jij! En je bent goed zoals je bent!

  • Ben je gevoelig voor licht, geluid, geuren? Of voor de mening van anderen? 
  • Voel je snel sfeer aan, de emoties van anderen?
  • Heb je een groot gevoel van verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid?
  • Ben je snel overprikkeld of moe, bijvoorbeeld op feestjes en in winkelcentra?
  • Pieker je veel (vooral over de ander, over wat je gezegd hebt en hoe dat over gekomen zou zijn bijvoorbeeld)
  • Vind je het moeilijk om nee te zeggen en keuzes te maken?
  • Heb je last van concentratieproblemen, onrust, angst en/of boosheid?


Herken je jezelf hierin? 

Mogelijk ben je hoogsensitief. Dit is geen ziekte maar een eigenschap die een bepaalde aanpak vereist.

Zo’n 15 tot 20% van de mensen is hooggevoelig  of hoogsensitief. Deze groep is meer dan gemiddeld gevoelig voor prikkels die binnenkomen via de zintuigen. Een hsp-er neemt meer indrukken, signalen en details waar. Wat voor anderen ‘normaal’ is zoals harde muziek en mensenmassa’s kan voor een hsp-er snel teveel zijn. Iedere persoon is natuurlijk uniek, er zijn vele vormen en gradaties te onderscheiden in hoog sensitiviteit. Wanneer de HSP-er zich nog niet bewust is van deze eigenschap of hier nog niet goed zijn weg in heeft gevonden kan er snel overprikkeling ontstaan. Het systeem is dan tijdelijk over-belast. Deze overbelasting kan met veel verschillende klachten gepaard gaan, moeheid komt het meeste voor. Gelukkig is er wat aan te doen!


Hoogsensitiviteit is geen aandoening maar een eigenschap. In onze hectische maatschappij waar de nadruk ligt op ratio en verstand wordt hoogsensitief zijn niet altijd gewaardeerd. Veel hsp-ers ervaren deze eigenschap in eerste instantie als last en vragen zich af wat er toch met hen aan de hand is. Ze proberen zichzelf aan te passen, te veranderen en de gevoeligheid wordt weg gedrukt. De kunst is echter om wat je ziet als zwakte om te buigen naar kracht. Je bent tenslotte niet als de rest.


Hoewel hoogsensitiviteit géén aandoening is, kan de overprikkeling die hiermee gepaard gaat wel leiden tot emotionele en lichamelijke klachten. Het is belangrijk om de klachten te behandelen en vooral te voorkomen. Dit kan o.a. door diverse mindfulness oefeningen en aardingsoefeningen. Afgelopen jaren heb ik mijn eigen gevoeligheid mogen ontdekken en daar nu juist mijn kracht van gemaakt. Daarom begeleid ik als HSP coach graag hoogsensitieve personen. Voor hsp-ers is het van belang dat zij goed leren aarden, dit is essentieel voor een goed functioneren. Naast aarden kun je leren hoe je jezelf beschermt tegen negatieve invloeden van buitenaf. Lezen over hooggevoeligheid geeft veel herkenning en inzicht en maakt je hopelijk wat milder naar jezelf toe.


Kwaliteiten en valkuilen van HSP


Hsp-ers zijn gevoeliger voor stress en gevoeliger voor angst, zeker ook voor faalangst. Een rustige (werk)omgeving zonder te veel stress en werkdruk ligt hen vaak het beste. Voor zichzelf opkomen en grenzen aangeven is ook niet de sterkste kant van een hsp-er. Hierdoor gaat de hsp-er nog wel eens over zijn grenzen heen met alle gevolgen van dien. Een hsp-er heeft een goede intuïtie een groot inlevingsvermogen en oog voor de mensen om zich heen. Een adviserende en/of bemiddelende rol, een baan in de hulpverlening of het onderwijs zijn werkgebieden die de hooggevoeligen aanspreekt. Hsp-ers zijn sfeergevoelig en zijn gevoelig voor kritiek dit kan zowel een voor- als een nadeel zijn. Hooggevoelige mensen zijn vaak loyaal, oprecht en kunnen personen en situaties goed inschatten. Ze zijn goed in het oplossen van conflicten en fungeren vaak als rustpunt binnen een groep.


Hoogsensitief of gevoelig van aard? 

Zet je hoofd even uit en laat je hart weer spreken!