Page content

Wat is een hooggevoelig kind?

Wat is een hooggevoelig kind?

Wat is een hooggevoelig kind?

We horen veel over hooggevoeligheid of ook wel hoogsensitiviteit genoemd. Hieronder vind je een beschrijving over wat hooggevoelige kinderen zijn. Hooggevoelige kinderen nemen veel waar. Ze herkennen de kleinste veranderingen en details, bijvoorbeeld een planje dat verzet is, of je haar waar de puntjes van geknipt zijn.

Onderzoek heeft aangetoond dat zelfs baby’s verschillend op prikkels reageren. Waar sommige baby’s bij geluiden rustig blijven liggen en geinteresseerd om zich heen kijken waar het geluid vandaan komt, reageert 15 tot 20 procent van de baby’s met zichtbaar negatief gevoel, bijvoorbeeld huilen of moeilijk gezicht trekken.

De hersenen van hooggevoelige mensen zijn waakzamer, sneller geprikkeld en vaker gealarmeerd wanneer er iets nieuws op hun pad komt. Bijv. geluiden, maar ook felle lampen, kleuren, beelden of geuren.

Gevoelige mensen hebben een grotere intuïtie dan anderen. Ze voelen iets wat anderen nog niet waar kunnen nemen. Ze reageren bijvoorbeeld heftiger op pijn en lichamelijk ongemak. Elaine Aron, grondlegger van hoogsensitieve personen heeft een aantal onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat hoogsensitieve mensen het van nature moeilijk vinden om alle zintuigelijke waarnemingen te verwerken, te orderen en los te laten.

Je kunt hooggevoeligheid op 4 niveau’s bekijken:

Lichamelijk: het fysieke lichaam inlcusief de zintuigen

Mentaal: denken leren en informatie verwerking

Emotioneel:  gevoelens en de omgang met anderen

Spiritueel: het besef van een zingevende context, eventueel vallend buiten het direct waarneembare.

Bij hooggevoelige kinderen zien we de kenmerken op alle vlakken en deze hebben ook vaak een overlap met elkaar:

Lichamelijk

 • veel zien, kleine veranderingen waarnemen
 • scherp horen, geluiden snel te hard noemen
 • intens reageren op lichamelijke pijn
 • geirriteerd bij bijv. labels in kleding

Mentaal

 • voor de leeftijd over een grote woordenlijst beschikken
 • diepzinnige vragen stellen
 • moeite hebben met structureren of organiseren
 • dichtklappen bij gesloten vragen
 • eindeloos willen weten waarom

Emotioneel

 • aanvoelen van stemmingen en emoties (van anderen)
 • zich snel zorgen maken
 • tijd nodig hebben om aan omgeving en nieuwe dingen te wennen
 • groot inlevingsvermogen
 • niet van verrassingen houden
 • op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie
 • moeite hebben met veranderingen

Spiritueel gebied

 • een eigen wijsheid
 • diep nadenken over levensvragen
 • sterke binding met de natuur of dieren
 • paranormale kenmerken als geesten of entiteiten ervaren, telepathische vermogen, aura’s waarnemen, vorige levens hebben.

Als je hooggevoeligheid bewust kunt gebruiken werkt deze voor je kind in plaats van tegen je kind.