Wat is faalangst?

Faalangst is de angst om een prestatie goed te leveren. Je bent bang dat het mislukt, of anderen teleur stelt. Het kenmerkt zich door overmatig denken, piekeren, zorgen maken en uit zich in vaak een hoge ademhaling en vele andere symptomen. Faalangst kan zich zowel als een angstperiode als een angstaanval uiten. Als het zich uit als een angstaanval, kunnen ook duizeligheid, hartkloppingen, zweten en verdere symptomen voorkomen. Het is ook verwant aan angst voor succes: waar het bij angst voor succes eerder de gevolgen van succes zijn die gevreesd worden, is bij faalangst het presteren zelf dat angstgevoelens creëert.

Positief én negatief

Er is een positieve en negatieve faalangst. Positieve faalangst wordt ook wel ‘gezonde nervositeit’ genoemd en leidt er eerst en vooral toe dat je kind beter gaat presteren omdat alle aandacht op de prestatie gevestigd wordt. Hoewel dit niet slecht klinkt, kan het toch problematisch zijn: de angstgevoelens zijn niet minder echt en daarom niet fijn om te ervaren. Negatieve faalangst daarentegen belemmert de prestatie door de intensiteit van de angstervaring. Dit kan oplopen tot een totale verlamming die elke vorm van prestatie onmogelijk maakt. 

Veel kinderen gaan gebukt onder faalangstige gevoelens. Gelukkig is hier wat aan te doen door je gedachten te observeren en te gaan denken vanuit een growth mindset in plaats van een fixed mindset. 

Reactie plaatsen